Załaduj kalendarz
2011-09-28

Konferencja w Zakopanem

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na konferencję pt.:Wsparcie społeczne w procesie readaptacji skazanych - brak kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia jako źródło generowania konfliktów i zachowań przemocowych w rodzinie”, która odbędzie się w dniach 19- 21 października 2011r. w Zakopanem.

Organizatorami konferencji są:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kuratorska Służba Sądowa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.
Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 21 października 2011r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanem, ul. Ogrodowa 6.
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami koszty pobytu pokrywają instytucje delegujące we własnym zakresie. Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty wyżywienia i noclegu w wysokości: 239, 00 zł (nocleg i wyżywienie od obiadu 19.10.2011r. do 21.10.2011r. oraz 5, 10 zł opłaty klimatycznej) – płatność na miejscu w hotelu przy zakwaterowaniu. 
Telefoniczne potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 7 października 2011r. Termin nadsyłania kart zgłoszenia upływa 12 października 2011r. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów pobytu i wycofanie się po tym terminie z udziału w konferencji nie zwalnia z obowiązku pokrycia kosztów rezerwacji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Plan konferencji

Karta zgłoszenia

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl