Załaduj kalendarz
2011-08-24

Konkurs „Małopolski Samorząd Równych Szans” rozstrzygnięty!

W dniu 24 sierpnia br. w siedzibie ROPS w Krakowie odbyło się spotkanie członków Kapituły Konkursu „Małopolski Samorząd Równych Szans”, których zadaniem było dokonanie oceny projektów za najlepiej realizowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez samorządy Województwa Małopolskiego.

Małopolska edycja konkursu jest częścią ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. W konkursie została wyodrębniona dodatkowa specjalna kategoria, w której małopolskie samorządy ubiegają się o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego za zrealizowane lub realizowane projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności. Zgodnie z regulaminem, Małopolska przyznała dwa główne tytuły za najlepsze działania podejmowanie w powiecie oraz w gminie oraz 4 wyróżnienia.

Kapituła w składzie: Wojciech Kozak- Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska- dyrektor ROPS w Krakowie, Marek Szwarczyński – dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Anita Orzeł- Nowak- z-ca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, Marcin Ślusarski- dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON, Aleksander Waszkielewicz- Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Grażyna Dąbrowska- Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Maja Jaworska- dyrektor Fundacji „Mimo Wszystko” po wielogodzinnej naradzie zdecydowała przyznać następujące nagrody.
Główną nagrodę za najlepsze powiatowe działania tym samym tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans” otrzymał powiat dąbrowski, natomiast wyróżnienia w tej kategorii otrzymują:

powiat bocheński
powiat oświęcimski
powiat wadowicki

Główną nagrodę na najlepsze gminne działania tym samym tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans” otrzymało miasto Kraków.

Wyróżnienie w tej kategorii trafi do Zakopanego.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl