Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2011-05-26

Konkurs "Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2011"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Jego celem jest promocja ekonomii społecznej i małopolskich przedsiębiorstw społecznych. Chcemy wyróżnić i promować najlepsze małopolskie przedsiębiorstwa społeczne, wskazując i nagradzając te podmioty, które odniosły sukces komercyjny, a jednocześnie w wysokim stopniu realizują swą społeczną misję.


Kto może wziąć udział w Konkursie?

Do udziału w Konkursie zapraszamy zarejestrowane w województwie małopolskim i funkcjonujące na rynku
od minimum roku:
•    organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą,
•    zakłady aktywności zawodowej,
•    centra integracji społecznej,
•    warsztaty terapii zajęciowej,
•    spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
•    spółdzielnie socjalne,
•    spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

Jak wziąć udział w konkursie?
Wypełnione aplikacje konkursowe w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD/DVD) można składać do 30 czerwca 2011 r. (UWAGA !!! decyduje data wpływu) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Biuro projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”, ul. Kunickiego 5, pok. 124, 30-134 Kraków, z dopiskiem „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2011”.
Aplikacje konkursowe przejdą ocenę formalną i merytoryczną. Członkowie Kapituły ocenią firmy startujące w Konkursie pod kątem osiąganych zysków, innowacyjności, liczby zatrudnianych pracowników (przede wszystkim z grup zagrożonych wykluczeniem), oferowanych na rynku usług czy produktów. Badana będzie też sama koncepcja i okoliczności powstania firmy, pomysł na działalność biznesową. Wynikiem oceny będzie wyłonienie 5 finalistów.

Rozstrzygnięcie Konkursu
Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej poznamy 20 września 2011 roku podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Kopalni Soli w Wieliczce.

Nagrody
Zwycięzca oraz wyróżnieni przez Kapitułę Konkursu mogą liczyć na nagrody finansowe  i rzeczowe o wartości do kilkunastu tysięcy złotych ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej oraz PwC. Lider przedsiębiorczości społecznej otrzyma też statuetkę, dyplom oraz prawo posługiwania się tytułem Lidera oraz logo konkursu.

Więcej informacji:
www.wortales.rops.krakow.pl/lider  oraz u koordynatora Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej, Joanny Sutuły, e-mail: jsutula@rops.krakow.pl, tel. +48 12 426 88 10.


Konkurs realizowany jest na płaszczyźnie Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej w ramach projektu systemowego „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Do pobrania:
Regulamin Konkursu
Aplikacja konkursowa 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl