Załaduj kalendarz
2013-05-21

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2013 - OTWARTY

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu. O tytuł Lidera mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych oraz spółki non profit. W konkursie nagradzamy też biznes i gminy, które wspierają rozwój małopolskiej ekonomii społecznej. Nowością tegorocznej edycji jest kategoria Debiut 2013 dla najmłodszych firm społecznych.
31 lipca 2013 - termin składania aplikacji (decyduje data wpływu)

Celem konkursu jest wsparcie małopolskich przedsiębiorstw społecznych – firm, które prowadząc działalność gospodarczą realizują jednocześnie cele społeczne.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:


I. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2013

Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i działające od co najmniej 24 miesięcy:

  • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.


II. Kategoria – Debiut 2013

Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i działające w okresie od co najmniej 12 do 24 miesięcy:

  • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne1 prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.


III. Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce

Rekomendacje dla gmin i powiatów mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej.


IV. Kategoria - Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce

Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej. Rekomendacje w tej kategorii mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej.


V. Kategoria – Nagroda publiczności

Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu przeprowadzonego we współpracy z Dziennikiem Polskim. W tej kategorii biorą udział finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.


Nagrody

  • Pula nagród to 20 000 zł.
  • Zwycięzca otrzymuje też prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.


Nabór aplikacji trwa do 31 lipca 2013 roku. Natomiast zwycięzców konkursu poznamy w październiku podczas uroczystej Gali Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2013.


Więcej informacji:

Joanna Sutuła,
e-mail: jsutula@rops.krakow.pl,
tel. (+48) 12 426 88 11
http://es.malopolska.pl/aktualnosci/konkurs-malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej-2013-otwarty.html


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl