Załaduj kalendarz
2010-05-28

Konkurs na najlepszą koalicję działającą w ramach projektu „Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej” rozstrzygnięty.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 maja został rozstrzygnięty Małopolski Konkurs na najlepszą koalicję działającą w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”, który trwał od 15 marca do 14 maja 2010 roku. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara. Patronat medialny sprawowało Radio Kraków i Telewizja Kraków.

Celem konkursu była promocja działań interdyscyplinarnych szczebla powiatowego i gminnego realizujących projekt „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”. W konkursie wyodrębniono dwie kategorie:

kategoria I na najlepiej działającą koalicję powiatową oraz kategoria II na najlepiej działającą koalicję gminną. Łącznie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 11 zgłoszeń.
Działalność koalicji oceniała w dniu 27 maja 2010 r. powołana komisja konkursowa
w składzie:
Przewodniczący:
1. Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Członkowie:
2. Izabela Dobkowska – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
3. Danuta Noszka-Leśniewska – koordynator Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
4. Magdalena Rajska - Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
5. Jerzy Szczepaniec – Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
6. Iwona Wiśniewska – Dyrektor Ośrodka dla osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie

W kategorii I zwyciężyła koalicja powiatu suskiego „Uwolnić motyle”, która otrzymała honorowy tytuł Koalicji Powiatowej Roku 2010 w ramach Projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje  przemocy domowej”.

W kategorii II wygrała Lokalna Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzeszczach z powiatu oświęcimskiego. Koalicja ta otrzymała honorowy tytuł Koalicji Gminnej Roku 2010 w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.

Ponadto przyznano wyróżnienie dla Gminnej Koalicji „Przeciw Przemocy” z Trzebini w powiecie chrzanowskim oraz Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gorlicach z powiatu gorlickiego.

Poza regulaminem komisja przyznała szczególne wyróżnienie dla Koalicji Przeciw Przemocy Miasta Nowy Sącz, którą serdecznie zapraszamy do włączenia się w realizację projektu „Przeciw przemocy…”.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Chcemy również podziękować pozostałym uczestnikom, za udział w konkursie.
Jednocześnie poinformujemy, że uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22 czerwca 2010 roku w galerii „Kotłownia” przy Politechnice Krakowskiej (ul. Warszawska 24). Na uroczystość otrzymają Państwo zaproszenia listowne.

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl