Załaduj kalendarz
2011-05-20

Konkurs na najlepsze działanie Interdyscyplinarne prowadzone w ramach projektu "Przeciw Przemocy. .." Rozstrzygnięty

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 maja został rozstrzygnięty Małopolski Konkurs na najlepsze działanie interdyscyplinarne prowadzone w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”, który trwał od 23 marca do 30 kwietnia 2011 roku. Patronat nad konkursem objął Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronat medialny sprawowało Radio Kraków i Dziennik Polski.  

Celem konkursu była promocja działań interdyscyplinarnych szczebla powiatowego i gminnego realizujących projekt „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”. W konkursie wyodrębniono dwie kategorie: kategoria I na najlepiej działającą koalicję powiatową oraz kategoria II na najlepiej działający gminny zespół interdyscyplinarny. Łącznie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 9 zgłoszeń.

Działalność Koalicji i Zespołów Interdyscyplinarnych oceniała Kapituła Konkursowa
w składzie:
Przewodnicząca:
Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Członkowie:
1.   Izabela Dobkowska - Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie
2.   Katarzyna Łach - Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
3.   Iwona Wiśniewska - Dyrektor Krakowskiego Ośrodka dla osób Dotkniętych Przemocą
4.   Katarzyna Wojtanowicz – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

W kategorii I Kapituła konkursowa wyróżniła  Koalicje Powiatową „Prometeusz” z powiatu myślenickiego działającą w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.

W kategorii II honorowy tytuł Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Roku 2011 działającego w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej” otrzymał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kęty z powiatu oświęcimskiego.
 
Ponadto w kategorii II przyznano wyróżnienie dla:
-  Miejski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie miasta Oświęcim
- Gminnemu Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie w gminie Zabierzów
- Gminnemu Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Oświęcim
   z siedzibą w Grojcu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Chcemy również podziękować pozostałym uczestnikom, za udział w konkursie.
Jednocześnie informujemy, że uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku w  Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II  39.
Zaproszenia na uroczystość otrzymają Państwo  listownie.
 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl