Załaduj kalendarz
2006-05-23

Konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną w oparciu o ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Otwarty Konkurs Ofert.
Konkurs prowadzony jest w ramach Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Dotacje będą udzielane tym jednostkom, które przedstawią wnioski zawierające propozycje działań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 
Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego będą brane przede wszystkim pod uwagę  te programy, które uwzględnią budowanie spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
 1. Za priorytetowe  będą uznane te programy, których celem jest:
 2. przekształcanie placówek opiekuńczo–wychowawczych w celu osiągnięcia standardów opieki
  i wychowania,
 3. rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom
  i rodzinie;
 4. rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych;
 5. tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo
  – wychowawczych i rodzin zastępczych;
 6. tworzenie mieszkań usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Więcej informacji o Konkursie na stronach Ministerstwa.
 
Źródło: www.mps.gov.pl
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl