Załaduj kalendarz
2015-09-22

Konkurs plastyczny „Radość Sztuki – Sztuka Radości”

Galeria „Sztuka u Seniorów” działająca przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Radość Sztuki – Sztuka Radości”.

W konkursie mogą wziąć udział Artyści:

- mieszkający w Domach Pomocy Społecznej,

- uczestniczący w zajęciach Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz innych placówkach systemu pomocy społecznej,

- mieszkający w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych.


Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy nadesłać na załączonym formularzu do dnia 30.12.2015 r. na adres organizatora:

Galeria „Sztuka u Seniorów”

Dom Pomocy Społecznej

ul. Praska 25

30-686 Kraków


Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Konrad Prośniak, tel. 12 266 03 64/ 502 658 263


Regulamin Konkursu


Formularz zgłoszenia
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl