Załaduj kalendarz
2012-05-21

Konkurs: "Samorząd Równych Szans"

Ogłaszamy czwartą edycję konkursu o tytuł „Samorząd Równych Szans" pod honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Państwowej Komisji Wyborczej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest Partnerem Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego
w organizacji konkursu na terenie województwa małopolskiego.
Małopolskie samorządy już po raz drugi będą mogły ubiegać się o tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans".
Patronat nad edycją regionalną konkursu objął Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego
.
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie samorządy, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnych społeczności.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza oraz prezentacji projektu
w formacie Power Point. Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 lipca 2012 r.
- w przypadku osobistego składania wniosków o godzinie 17:00.
W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną, drogą pocztową lub przesyłką kurierską wiążąca będzie data nadania przesyłki.
Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesyłać, z dopiskiem „Samorząd Równych Szans 2012", na adres: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: srs@firr.org.pl 
Lista laureatów zostanie ogłoszona do końca sierpnia 2012 r. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w ostatnim kwartale bieżącego roku, a laureaci zostaną na nią zaproszeni listownie.
Laureaci tegorocznej edycji otrzymają statuetki, wyróżnienia i dyplomy. Przyznane zostaną również nagrody specjalne.
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są poniżej.

Informacje o konkursie:
FiRR -   tel. 12 629 85 14

ROPS – tel.  12 422 06 36 wew. 21

Informacja: pliki_ed/file/informacja_SRS_2012%20ma%C5%82opolskie.doc
Karta zgłoszenia: pliki_ed/file/Karta_zg%C5%82oszeniowa_SRS_2012%20ma%C5%82opolskie.doc
Regulamin nagrody: pliki_ed/file/regulamin%20nagrody.doc
Regulamin Konkursu: pliki_ed/file/regulamin%20nagrody%20Samorz%C4%85d%20R%C3%B3wnych%20Szans%20ma%C5%82opolskie.doc
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl