Załaduj kalendarz
2012-02-28

Konsultacje z zakresu stosowania narzędzia oceny zasobów pomocy społecznej

Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na konsultacje dotyczące obsługi elektronicznej aplikacji formularzy oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS) organizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Adresatami szkolenia są osoby zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie, odpowiedzialne za użytkowanie elektronicznej aplikacji OZPS, ogólnopolskiego narzędzia pomocnego przy dokonywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, obowiązku gmin, powiatów i województwa nałożonego ustawą o pomocy społecznej (art. 16a i 21).

Konsultacje są kolejnym etapem wdrażania narzędzia OZPS, wypracowanego w ramach projektu Instytutu Rozwoju Służb Społecznych „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konsultacji będzie przekazanie kadrom podstawowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi elektronicznej aplikacji OZPS, będącej częścią Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC).

Więcej informacji na stronie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl