Załaduj kalendarz
2008-10-17

Kraków. Warsztaty dla NGOs na temat ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych, które odbędą się 23 października 2008 w Krakowie. Podczas zajęć, poza krótką prezentacją możliwości, jakie daje przedsiębiorczość społeczna oraz zaprezentowaniem pełnej oferty Projektu, w grupach roboczych będą wypracowywane główne kierunki oczekiwanego wsparcia.

Zachęcamy Państwa do współpracy w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce. W ramach Projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I” zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Małopolski, które chcą skorzystać ze wsparcia w postaci „szytego na miarę” doradztwa i szkoleń z szerokiego obszaru tematycznego – od wsparcia w zakresie ekonomizowania się organizacji pozarządowych, poprzez pomoc w zarządzaniu organizacją, po innowacyjne metody pracy z klientami organizacji (np. coaching).

W ramach Projektu powstaje Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK) świadczący bezpłatne usługi szkoleniowo – doradcze z zakresu:

  • analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT)
  • opracowania biznesplanu
  • marketingu
  • zarządzania
  • aspektów prawnych
  • aspektów finansowych
  • narzędzi aktywizacji społeczno – zawodowej

i innych obszarów, w zależności od Państwa zidentyfikowanych potrzeb,

Punkt jest szansą na darmową promocję Państwa produktów i usług za pośrednictwem m.in. Wortalu Ekonomii Społecznej (www.wortales.rops.krakow.pl) (obecnie w budowie) oraz może stać się pośrednikiem w kontaktach z innymi podmiotami ekonomii społecznej, instytucjami publicznymi i prywatnym biznesem.

Wsparcie kierowane jest w pierwszej kolejności do organizacji, które planują rozpoczęcie bądź poszerzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności z myślą o „pójściu w kierunku” przedsiębiorczości społecznej lub prowadzą taką działalność i chcą skonsultować problemy z nią związane.

Chlelibyśmy, aby wsparcie oferowane w ramach projektu było najlepiej dopasowane do Państwa aktualnych potrzeb, w związku z czym planujemy organizację warsztatów w dniu 23 października (miejsce do potwierdzenia), podczas których, poza krótką prezentacją możliwości, jakie daje przedsiębiorczość społeczna oraz zaprezentowaniem pełnej oferty Projektu, w grupach roboczych spróbujemy wypracować główne kierunki oczekiwanego przez Państwa wsparcia wraz z najdogodniejszymi formami jej dostarczenia.

Organizacje zainteresowane dalszą współpracą oraz zaproszeniem do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie i odesłanie do 17 października br. na adres kzientarska@rops.krakow.pl krótkiego kwestionariusza.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl