Załaduj kalendarz
2015-09-21

Liczna reprezentacja Małopolskich samorządów wśród laureatów Konkursu „Samorząd Równych Szans 2015”

W dniu 18.09.2015 r. Krakowie, w Hotelu Andel’s przy ul. Pawiej 3 odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w ogólnopolskim Konkursie „Małopolski Samorząd Równych Szans 2015”.

Celem konkursu jest promowanie samorządów, które podejmują działania na rzecz zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności.


Konkurs realizowany jest już od 2009 roku przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.


Spośród licznych zgłoszeń nadesłanych przez samorządy niemalże z całej Polski Rada Nagrody w składzie:

Przewodniczący - Pan Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pani Anna Błaszczak - Zastępca Dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Pani Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityk Społecznej w Krakowie

Pan Aleksander Waszkielewicz – Fundator Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

Pan Paweł Parus - Prezes Klubu Kibiców Niepełnosprawnych

Pan Jan Zieliński - Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. ON

przyznała 9 nagród oraz 12 wyróżnień .


Szczegółowe informacje na temat wszystkich laureatów znajdziecie Państwo na stronie www.firr.org.pl


Małopolscy laureaci w edycji ogólnopolskiej:

W kategorii najlepsza gmina:

Wyróżnienie dla Gminy Zakopane - "Niepełnosprawność już wiem"

W kategorii najlepszy powiat ziemski:

Nagroda dla Powiatu Nowotarskiego za projekt „Aktywizacja osób po kryzysach psychicznych i długotrwale bezrobotnych”.

Wyróżnienia dla:

Powiatu Bocheńskiego za projekt „ Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim”;
Powiatu Limanowskiego za projekt „Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim”;

Powiatu Brzeskiego za projekt „Teatr i Wędkarstwo inaczej”.


Przyznano również nagrody specjalne, wśród ich Laureatów znalazły się również samorządy z Małopolski .W kategorii dostępność sportu nagroda dla Powiat Brzeskiego oraz w kategorii dostępność zatrudnienia Powiatu Nowotarskiego.


Małopolskim Laureatom Konkursu, a także przedstawicielom samorządów z innych województw serdecznie gratulujemy!


Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi projektami i czerpania z tych dobrych praktyk! Opisy projektów zgłoszonych do konkursu znajdziecie Państwo pod adresem: www.bazadobrychpraktyk.org.pl


SRS_patroni


Drukuj
  Logo EER
  Logo EPUAP
  Mapa dojazdu
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
  tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
  e-mail: biuro@rops.krakow.pl