Załaduj kalendarz
2010-03-15

Małopolski Konkurs na najlepszą koalicję działającą w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Małopolskim konkursie na najlepszą koalicję działającą w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.

Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Nawara. Patronat medialny sprawuje Radio Kraków i Telewizja Kraków.

Celem konkursu jest promocja działań interdyscyplinarnych szczebla powiatowego
i gminnego realizujących projekt „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”

 Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy koalicje działające w projekcie „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje  przemocy domowej” z terenu województwa małopolskiego. W konkursie wyodrębniono następujące kategorie:
• I kategoria na najlepiej działającą koalicję powiatową
• II kategoria na najlepiej działającą koalicję gminną

Prezentacje obrazujące działalność koalicji, przedstawione na nośniku CD/DVD oraz kwestionariusze uczestnictwa (załączniki do regulaminu) należy dostarczyć w terminie do 14 maja 2010 roku osobiście (I p., pokój nr 11) lub pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Piastowska 32, 32-070 Kraków

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS lub telefonicznie: 12/422-06-36 wew. 21 u Pani Doroty Gawlik.

Załączniki:
REGULAMIN KONKURSU
KWESTIONARIUSZ UCZESTNICTWA DLA KOALICJI POWIATOWYCH (Załącznik nr 1)
KWESTIONARIUSZ UCZESTNICTWA DLA KOALICJI GMINNYCH (Załącznik nr 2)

        

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl