Załaduj kalendarz
2012-05-25

Małopolski Konkurs PRZECIW PRZEMOCY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu powiatowym i gminnym 


Celem konkursu jest promocja działań interdyscyplinarnych szczebla powiatowego i gminnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy  powiaty i gminy realizujące zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W konkursie wyodrębniono następujące kategorie:
 

  •  I kategoria na najlepsze działanie powiatowe „ Przeciw przemocy”
  •  II kategoria na najlepsze działanie gminne  „Przeciw przemocy”


Prezentacje obrazujące działalność powiatów i gmin, przedstawione na nośniku CD/DVD oraz kwestionariusze uczestnictwa
(dla działania powiatowego załącznik nr 1, dla działania gminnego załącznik nr 2)
należy dostarczyć w terminie do  31 sierpnia  2012 roku osobiście, do sekretariatu ( pok. nr 7, I piętro)
lub pocztą na adres lub pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Polityki Społecznej
tel.: (+48 12) 422 06 36 w.21
 

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl