Załaduj kalendarz
2011-11-10

Małopolski Konkurs pt. „Działać, służyć, czerpać radość - rzecz o wolontariacie” - rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 listopada 2011r. został rozstrzygnięty Małopolski Konkurs pt. „Działać, służyć, czerpać radość - rzecz o wolontariacie”. Patronat nad konkursem objął Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Celem konkursu było : promowanie wartości wolontariatu i korzyści z niego płynących, kreowanie pozytywnego wizerunku wolontariatu oraz wolontariusza, wsparcie instytucji pomocy społecznej w realizacji projektów wolontaryjnych poprzez ich promocję oraz popularyzację dobrych praktyk.

Konkurs podzielony został na trzy kategorie tematyczne:
A. Najciekawsza sylwetka wolontariusza w obszarze pomocy społecznej
B. Najlepsza działalność wolontaryjna w pomocy społecznej
C. Wolontariat widziany oczami dzieci i młodzieży

Po analizie nadesłanych prac  Kapituła Konkursowa w składzie:
Przewodniczący:
 Wioletta Wilimska
 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
Członkowie:
dr Ewa Dybowska
Akademia Ignatianum w Krakowie
Prof. Roman Łaciak
Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Anita Orzeł – Nowak                                                                    
Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM
Ks. Jarosław Nowak
Caritas Kraków
Anna Tarnawska
Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Społecznej
Katarzyna Wojtanowicz
Kierownik Działu Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie

biorąc pod uwagę spełnienie wymogów formalnych, zgodność z ideą i tematem konkursu, wartość merytoryczną, oryginalność pomysłów i formę nadesłanych prac, komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii A – Najciekawsza sylwetka wolontariusza w obszarze pomocy społecznej:

I miejsce    Jakub Terakowski
                    Katarzyna Stęgowska

II miejsce    Elżbieta Banasik

III miejsce   Kazimierz Niemierka
                     Dominik Kłos

W kategorii B – Najlepsza działalność wolontariacka w pomocy społecznej

I miejsce        Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA
II miejsce       Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach
III miejsce      Internat Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
Wyróżnienie:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach Centrum Profilaktyczno- Dydaktyczne 
                        Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna

W kategorii C- Wolontariat widziany oczami dzieci i młodzieży


I miejsce         
Praca pt. „ Wolontariat w naszej świetlicy”- 
                        praca zbiorowa : Maciej Matoga, Agata Gruchacz, Andrzej Sąda, Michał Żądło, Radek Sąda

II miejsce        Praca pt. „Wzajemne ubogacanie”- Nikodem Sienkiewicz

III miejsce       Praca pt. „Pomoc z serca płynąca”- Oskar Sienkiewicz

Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Chcemy również podziękować pozostałym uczestnikom, za udział w konkursie.
Jednocześnie informujemy, że uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas Konferencji naukowej w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu, która odbędzie się 23 listopada 2011 roku w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zaproszenia na uroczystość otrzymają Państwo listownie.
 
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl