Załaduj kalendarz
2012-04-13

Małopolski Plebiscyt "POZA STEREOTYPEM-Senior Roku 2011"

 Trwa VI Małopolski Plebiscyt  „POZA STEREOTYPEM - Senior Roku 2011", termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2012 r. Patronat honorowy nad Plebiscytem objęli :  Władysław Kosiniak – Kamysz  Minister Pracy i Polityki Społecznej      oraz Marek Sowa   Marszałek Województwa Małopolskiego Patronat medialny: Radio Kraków, Dziennik Polski, TVP Kraków

Po raz szósty szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w  Plebiscycie powinny:

■być liderami społeczności lokalnej,
■aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
■bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
■angażować się w inne działania m in. związane z krzewieniem kultury, sztuki i historii regionu
■udowodnić, że można działać z pasją.
Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego i być nieaktywnym zawodowo, oraz mieć ukończone 55 lat. 

 Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2011 mogą zgłaszać w szególności:

■organizacje pozarządowe,
■podmioty kościelne,
■jednostki pomocy społecznej,
■instytucje kultury,
■administracja publiczna,
■dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.


Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy spełnić określone formalności, tj. na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32,
30- 070 Kraków,

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2)
i Oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3). Wszystkie dokumenty można pobrać na dole strony.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do dnia 5 października  2012r. nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników, natomiast już tradycyjnie w październiku odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 12 422 06 36 wew. 21.

KARTA ZGŁOSZENIA  pliki_ed/file/KARTA%20ZG%C5%81OSZENIA%20-%20Konkurs%20Senior%20Roku%202011%20-%20za%C5%82_%20nr%201.doc
FORMULARZ REKOMENDACJI  pliki_ed/file/FORMULARZ%20REKOMENDACJI%20-%20Konkurs%20Senior%20Roku%202011%20-%20za%C5%82_%20nr%202.doc
OŚWIADCZENIE pliki_ed/file/O%C5%9AWIADCZENIE-%20Konkurs%20Senior%20Roku%202011%20-%20za%C5%82_%20nr%203.doc
REGULAMIN PLEBISCYTU pliki_ed/file/ROPS%20-%20PS%20-%20Regulamin%20-%20Konkurs%20Senior%20Roku%202011.doc


 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl