Załaduj kalendarz
2015-09-14

Małopolskie Laureatki Konkursu "Lady D im. Krystyny Bochenek"

W dniu 04 września 2015 r. w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono nagrody Laureatkom małopolskiego etapu KONKURSU LADY D im. Krystyny Bochenek.

Organizatorem małopolskiego etapu Konkursu, jest Oddział Małopolskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej

Dorota Niedziela - Wiceminister Środowiska

Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa

Po wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń, Kapituła Konkursu w składzie:

Przewodnicząca Kapituły:

Magdalena Nykiel - Zastępca Dyrektora Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

Członkowie Kapituły:

Małgorzata Marcińska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Marzena Paszkot - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

dr hab. Barbara Gąciarz - Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Katarzyna Rogowiec - Złota medalistka paraolimpijska, ekonomistka, działaczka społeczna

Ewa Knapik - Prezes Zarządu Podgórskiej spółdzielni „Ochrona Mienia” w Krakowie

Aleksandra Włodarczyk - Prezes Zarządu Fundacji „Hipoterapia” na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Krakowie

Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska  - p.o. Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Do Konkursu zgłosiły się 33 kandydatki z Małopolski. Laureatki wybrane zostały w pięciu kategoriach:

DOBRY START

Laureatka: Wioleta Więckowska – zgłoszona przez Fundację Hipoterapia na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Krakowie


KULTURA I SZTUKA

Laureatka: Justyna Kieresińska – zgłoszona przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

Wyróżnienie: Marta Dąbkowska – zgłoszona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach

Wyróżnienie: Zofia Koczur – zgłoszona przez Pana Jakuba Koczura - męża


SPORT

Laureatka: Aneta Michalska-Kocjan – zgłoszona przez Urząd Miasta Tarnowa

Wyróżnienie: Anna Bodziony – zgłoszona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Wyróżnienie: Marzena Zięba – zgłoszona przez Urząd Gminy Gromnik


ŻYCIE ZAWODOWE

Laureatka: Anna Butkiewicz zgłoszona przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

Wyróżnienie: Weronika Odziomek zgłoszona przez Stowarzyszenie Remedium w Tymbarku


ŻYCIE SPOŁECZNE

Laureatka: Ewa Cierniak-Lambert – zgłoszona przez Starostwo Powiatowe w Brzesku

Wyróżnienie: Marianna Stanek – zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” w Pałecznicy

Wyróżnienie: Zofia Halina Sawa – zgłoszona przez Zarząd Rejonowy Oddziału Nowa Huta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie


W wszystkie Laureatki przechodzą do kolejnego etapu Konkursu na szczeblu krajowym.

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy!


foto. Łukasz Kowalski

Drukuj
    Mapa dojazdu
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

    30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
    tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
    e-mail: biuro@rops.krakow.pl