Załaduj kalendarz
2014-08-21

Mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą w Małopolsce - rozpoczęcie badania

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej rozpoczął badanie dotyczące mieszkań chronionych przeznaczonych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Małopolsce.

W ramach celów badawczych wyszczególniono:

  • zweryfikowanie liczby funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego mieszkań chronionych z miejscami dostępnymi dla byłych wychowanków pieczy zastępczej;
  • przeprowadzenie analizy procesu usamodzielnienia osób przebywających w mieszkaniach chronionych;
  • przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na mieszkania chronione wśród wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zapewnienie miejsca do dalszego życia jest jedną z najbardziej pożądanych form wsparcia młodych osób opuszczających pieczę zastępczą, w tym placówki opiekuńczo-wychowawcze. Diagnoza sytuacji pozwoli stworzyć rekomendacje dotyczące pożądanej oferty w postaci mieszkań chronionych dla tej grupy młodzieży.

W ramach badania zostaną wykorzystane takie techniki jak: indywidualny wywiad pogłębiony, ankieta audytoryjna, obserwacja. Na wstępnym etapie badania przeprowadzono desk research. W wyniku realizacji badania powstanie raport, który zostanie udostępniony m.in. w wersji elektronicznej na stronie projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej.

Informacji o badaniu udziela Anna Kiedrowska, tel. 12 661 03 00 w. 30.


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl