Załaduj kalendarz
2013-03-14

Nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach konkursu dotacyjnego ARES/R/4/2013 rozpoczęty!

W dniu 14 marca 2013 r. rozpoczyna się nabór formularzy rekrutacyjnych do IV edycji konkursu dotacyjnego w projekcie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap I, realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (priorytet VII PO KL Promocja Integracji Społecznej, poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej).
Termin naboru formularzy rekrutacyjnych upływa dnia 5 kwietnia 2013 r. Formularze złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci na Uczestników projektu, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie finansowe na założenie / zatrudnienie / przystąpienie do spółdzielni socjalnej, powinni wypełnić formularz rekrutacyjny oraz złożyć go wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

z dopiskiem: „Formularz rekrutacji i uczestnictwa do projektu: Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – ETAP I” – Wsparcie dotacyjne

Formularze rekrutacyjne zostaną poddane ocenie według kryteriów formalnych i merytorycznych zawartych w karcie oceny formularza rekrutacyjnego. Termin naboru formularzy rekrutacyjnych upływa w dniu 5 kwietnia 2013 r. Formularze złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że planowany termin rozstrzygnięcia IV edycji konkursu dotacyjnego spodziewany jest we wrześniu 2013 r.


Wszelkie informacje o konkursie dotacyjnym można uzyskać dzwoniąc pod nr
tel.: (+48 12) 426 88 10 lub w serwisie: www.es.malopolska.pl


Do pobrania:

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl