Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2008-09-09

Nabór na stanowisko ds. finansowo-administracyjnych - nr ref. ROPS/110-20/08

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Ewa Wilk zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.
 
_________
25.09.2008
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Barbara Bałazińska – Świątniki Górne

Ewa Wilk– Kraków
 
Lista kandydatów nie spełniających wymagań formalnych:
 
Monika Serwa – Kraków (brak min. półrocznego doświadczenia na stanowiskach finansowo-księgowych)
 
Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:
 
Barbara Bałazińska – Świątniki Górne
Ewa Wilk– Kraków
 
_________
09.09.2008
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. finansowo-administracyjnych - nr ref. ROPS/110-20/08

Stanowisko ds. finansowo-administracyjnych nabór do dnia 23.09.2008r.
 

Wymagania niezbędne:
 
 • spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami );
 • wykształcenie minimum średnie  ekonomiczne albo minimum średnie z udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi na stanowisko księgowego;
 • minimum półroczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo – księgowych;
 • znajomość obsługi komputera ( MS Office )

 

 
Wymagania dodatkowe:
 
 • preferowane wykształcenie: wyższe – finanse, rachunkowość;
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej;
 • mile widziane  doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo- księgowych w sektorze publicznym;
 • mile widziana umiejętność prowadzenia ewidencji księgowej w systemie księgowym Quorum F-K firmy QNT;
 • wiedza w zakresie sprawozdawczości budżetowej;
 • wiedza w zakresie obsługi księgowej i finansowej;
 • umiejętność analizy i interpretacji danych oraz organizacji pracy własnej;
  dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, terminowość.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
 • kompletowanie dokumentacji księgowo-finansowej;
 • weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów księgowych;
 • księgowanie dokumentów;
 • prowadzenie kasy ROPS i dochodów własnych;
 • pomoc w sprawach kadrowo-płacowych.

 

 
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
 • referencje na życzenie,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 23.09.2008r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".

Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl