Załaduj kalendarz
2008-07-25

NABÓR NA STANOWISKO DS. REALIZACJI PROJEKTU - NR REF. ROPS/110-7/08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Aleksandra Chudy zamieszkała w Krakowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl