Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium
2008-11-04

Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych projektu systemowego - nr ref. ROPS/110-22/08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Urszula Mieszaniec zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.
 
___________
28.11.2008 r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 
 
Anna Belczyk – Kraków
Anita Talar – Kraków
Bogusława Głąb – Kraków
Joanna Grabocińska – Proszowice
Michał Kachnic – Kraków
Urszula Mieszaniec – Kraków
Tomasz Misiuda – Chodków Nowy
Agnieszka Rusnak – Kraków
 
 
Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:
 
 
Anna Belczyk – Kraków
Anita Talar – Kraków
Bogusława Głąb – Kraków
Joanna Grabocińska – Proszowice
Michał Kachnic – Kraków
Urszula Mieszaniec – Kraków
Tomasz Misiuda – Chodków Nowy
Agnieszka Rusnak – Kraków
 
__________
03.11.2008
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko ds. rozliczeń finansowych projektu systemowego  nr ref. ROPS/110-22/08
 
Stanowisko ds. rozliczeń finansowych do dnia 17.11.2008r

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe (preferowane ekonomia, rachunkowość, gospodarka i administracja publiczna, zarządzanie i marketing);
 • znajomość tematyki funduszy unijnych, w szczególności funduszy strukturalnych i procedur związanych z ich wdrażaniem;
 • orientacja w zakresie rozliczeń funduszy pomocowych UE.
 
 
Wymagania dodatkowe:
 • ogólna znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej w administracji publicznej;
 • obsługa komputera - pakiet MS Office (biegła znajomość programu Excel), Internet;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów;
 • dokładność i spostrzegawczość.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • analiza i rozliczanie wydatków projektu;
 • kompletowanie dokumentacji księgowo-finansowej;
 • rejestrowanie dokumentów finansowych i sprawozdań;
 • weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów finansowych w tym poniesionych wydatków i ich kwalifikowalności (weryfikacja poprawności rozliczeń wydatków);
 • monitorowanie kosztów projektu;
 • sporządzanie wniosków o płatność.
 
 
Wymagane dokumenty:

    • życiorys zawodowy;
    • list motywacyjny;
    • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
    • dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
    • referencje na życzenie,
    • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione 
      umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 17.11.2008r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".
 
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl