Załaduj kalendarz
2008-07-25

NABÓR NA STANOWISKO: KSIĘGOWY DS. PROJEKTU SYSTEMOWEGO- NR REF. ROPS/110-4/08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:


Pani Elżbieta Zbroszczyk-Mocio zamieszkała w Krakowie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl