Załaduj kalendarz
2015-11-23

Nabór na szkolenia dla pracowników systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizując zadania w zakresie wzmacniania systemu rodzinnej pieczy zastępczej i adopcji w Małopolsce, zaprasza do udziału w szkoleniach.

Tematyka organizowanych szkoleń przedstawia się następująco:


Slajd1


Zajęcia odbędą się w grupach szkoleniowych po maksymalnie 14 osób każda.


Każde szkolenie odbywa się od godziny 9:00 do 15:00.


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wyłącznie na adres e-mail: asyc@rops.krakow.pl do dnia 30 listopada 2015r. do godz. 12:00.


O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu - zgodnie z obowiązującym regulaminem ROPS - uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie w dniach 1-2 grudnia 2015 r.


Osoby uczestniczące w całości szkolenia (wszystkie dni szkoleniowe) otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zakwalifikowane i poinformowane przez organizatora szkolenia, którym jest ROPS w Krakowie. Wszelkie zmiany w zakresie ostatecznej listy uczestników szkolenia powinny być ustalone w porozumieniu z organizatorem szkoleń


>>> Regulamin udziału w szkoleniach

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl