Załaduj kalendarz
2020-02-21

Nabór na szkolenie pn. "Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej – podejście interdyscyplinarne"

Szkolenie przeznaczone dla asystentów rodziny, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodków adopcyjnych, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, służby współpracujące.

Ocena1

Informacje szczegółowe dotyczące rekrutacji: http://rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/nabor-na-szkolenie-pn-okresowa-ocena-sytuacji-dziecka-umieszczonego-w-pieczy-zastepczej-podejscie-interdyscyplinarne-484.html

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl