Załaduj kalendarz
2009-06-01

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” – V edycja, rok 2009

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2009 roku Szczegółowe informację znajdują się w zakładce Organizacje pozarządowe - Ogłoszenia oraz na stronach biuletynu informacji publicznej. Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl