Załaduj kalendarz
2017-04-11

NIESTEREOTYPOWI SENIORZY POSZUKIWANI!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2016 w XI Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2016”. Wzorem lat ubiegłych, szukamy aktywnych seniorów z terenu województwa małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i często także zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

- być liderami społeczności lokalnej,
- aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
- bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
- udowodnić, że można działać z pasją.


Ponadto kandydat musi być mieszkańcem województwa małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat.


Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2016 mogą zgłaszać przede wszystkim: organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, jak również grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.


Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2 do Regulaminu) i oświadczenie kandydata (załącznik nr 3 do Regulaminu).


Dodatkowo karta zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) powinna być przesłana również w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD.


Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 5 maja 2017 r. do godz. 16:00
(liczy się data wpływu do siedziby ROPS, a nie data stempla pocztowego).


>>> Do pobrania:

Regulamin Konkursu

logo_patronat_MWM

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl