Załaduj kalendarz
2011-02-08

Nowa Fundacja – Nowe Wyzwania

Fundacja „ZNACZENIE" została stworzona w 2010 r. przez specjalistów w dziedzinie reintegracji rodzin. Priorytetowym celem naszej Fundacji, pozostaje wspieranie Rodzin, których członkowie pozostają zagrożeni wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie szeregu form pomocy.

Formy pomocy oferowane przez Fundację:

- zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza ogniskiem rodzinnym,
- dokonywanie działań mających na celu przeprowadzenie diagnozy systemu rodzinnego,
- podejmowanie działań zapewniających powrót dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do domu rodzinnego,
- stworzenie nowoczesnego i stabilnego systemu wsparcia dla rodzin,
- organizowanie szkoleń dla rodziców, opiekunów i profesjonalistów, dotyczących tematyki związanej w szczególności z rolą asystenta rodziny,
- podejmowanie współpracy z ośrodkami pomocy rodzinie i dziecku, tj. Ośrodkami Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniami i Fundacjami działającymi na rzecz rodziny jak również Sądami Rodzinnymi i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
- stosowanie metod terapeutycznych wspierających członków rodzin, w szczególności dogoterapii, fizjoterapii, terapii logopedycznej, rehabilitacji ruchowej.

Realizację powyższych celów oraz działań będą zapewniać najlepsi specjaliści, w przedmiocie różnych dziedzin, którymi dysponuje Fundacja, w szczególności asystenci rodzin, koordynatorzy rodzin, psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci, mediatorzy, prawnicy, kuratorzy zawodowi i społeczni, doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz specjaliści zajmujący się podmiotami uczestniczącymi w aktach przemocy w rodzinie.

Zapraszamy do odwiedzenia i zapoznania się z działalnością Fundacji „Znaczenie” na stronie www.fundacjaznaczenie.pl ,względnie zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt
pod nr tel. 508-571-927

 

 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl