Załaduj kalendarz
2010-03-18

Nowe domy pomocy pomocy społecznej w projekcie duńskim

W dniu 17 marca 2010 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, zostały podpisane porozumienia o udziale w projekcie pn. "Reorganizacja domów pomocy społecznej w oparciu o model duński" na lata 2009- 2011.
Jest to kolejny etap projektu. Od 2001 roku zreorganizowano 5 domów z terenu województwa małopolskiego. Pod koniec 2009 roku, po ośmiodniowym kursie organizowanym przez ROPS w Krakowie dla dyrektorów i pracowników domów pomocy społecznej, do projektu zakwalifikowały się trzy kolejne placówki: DPS  Oś. Sportowym w Krakowie, DPS Harbutowice oraz DPS w Zakopanem.
Wszyscy dyrektorzy DPS-ów w towarzystwie dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie podpisali z dyrektorem ROPS- Wiolettą Wilimską,  porozumienie o współpracy. Dzięki temu dokumentowi, ROPS może rozpocząć szkolenia i zapoznawać z zasadami projektu dyrektorów i pracowników DPS, a dyrektorzy domów będą odpowiedzialni za wdrażanie modelu duńskiego na terenie swoich placówek. Ten etap projektu został zaplanowany do końca 2011 roku z możliwością jego kontynuacji.

Więcej o projekcie tutaj


Od prawej: Pani dyrektor DPS w Zakopanem- Maria Czernik, dyrektor ROPS- Wioletta Wilimska,
dyrektor PCPR w Zakopanem- Małgorzata Janik- Trella


Pani dyrektor w obecności dyrektora DPS- Kazimierza Zachwieji ( po prawej)
i Pana Piotra Gofronia- dyrektora PCPR w Myślenicach.


Pani dyrektor wraz z dyrektorem DPS na Os. Sportowym w Krakowie- Wiesławem Rączką
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl