Załaduj kalendarz
2006-07-20

Nowy Sącz - dyplomy w trzecim wieku!

W Nowym Sączu w dniu 29 czerwca zakończył się pierwszy 4-semestralny kurs Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Witam serdecznie
i z radością chcę zakomunikować że w Nowym Sączu w dniu 29 czerwca zakończył się pierwszy 4 semestralny kurs Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczystości zakończenia byli obecni Starosta Nowosądecki Jan Golonka, Prezydent Miasta Nowego Sącza Antoni Józef Wiktor wraz z Wiceprezydentem Stanisławem Kaimem.
Prawie 350 słuchaczy - emerytów, rencistów i starszych osób bezrobotnych - odebrało honorowe dyplomy ukończenia Sądeckiego UTW. Wielu słuchaczy ukończyło kursy komputerowe, kursy języka angielskiego, języka esperanto oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Także w grupach, głownie panie, uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno - ruchowych na basenie i w sali gimnastycznej. Organizowane były ciekawe wyjazdy edukacyjne w kraju i za granicę. Nawiązaliśmy kontakty ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszycach na Słowacji.
Odwiedzaliśmy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Muszynie, a ze studentami uczelni patronackich serfowaliśmy w Internecie w Klubie Komputerowym. Wielu utalentowanych słuchaczy prezentowało swoje prace malarskie, fotograficzne, czytało swoją poezję a także w Biuletynie Sądeckiego UTW publikowaliśmy  ciekawe artykuły ich autorstwa.
To wszystko pod naukowym patronatem uczelni sądeckich: PWSZ i WSB-NLU oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na naszych stonach:www.sutw.pl można znaleźć informacje o działalności naszego Stowarzyszenia oraz zdjęcia.
Jako pomysłodawczyni utworzenia Sądeckiego UTW, nie przypuszczałam, że ta inicjatywa może tak pięknie się rozwinąć i że uda się ją tak wspaniale, wspólnie
z władzami samorządowymi Sądecczyzny, instytucjami, stowarzyszeniami i wieloma życzliwymi osobami poprowadzić, ku wielkiej radości naszych słuchaczy.
We wrześniu kolejne zapisy.
 
Nasze sądeckie doświadczenia są pomocne dla innych społeczności lokalnych. Za naszym przykładem, w Małopolsce powstał również Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach.
 
Aktualnie przygotowujemy program edukacyjny na nowy rok akademicki. Chętnie zaprosimy do współpracy, w charakterze wykładowców, naukowców - seniorów, którzy chcieliby swoją wiedzą podzielić się z naszymi słuchaczami.
 
Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do Nowego Sącza.
 
 
Wiesława Borczyk
Prezes Zarządu Sądeckiego UTW
Kontakt: e- mail:sekretariat@sutw.pl ; tel. 0 18 443 53 17
 
 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl