Załaduj kalendarz
2015-07-07

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego - raport za rok 2014

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za 2014 rok”.

Ocena zasobów pomocy społecznej będąca realizacją ustawowego zadania Samorządu Województwa ma na celu zdiagnozowanie potencjału sektora pomocy społecznej i jego otoczenia na tle sytuacji społeczno-demograficznej regionu. Raport zawiera analizę opisową wybranych danych statystycznych. Materiał wzbogacono o komentarz do zgromadzonych w toku badania danych wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Więcej na temat badania oraz raport do pobrania znajdą Państwo w serwisie internetowym Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl