Załaduj kalendarz
2007-09-10

OCHRONA I WSPARCIE OFIAR PRZEMOCY

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w 2-dniowym cyklu szkoleniowo-warsztatowym "Ochrona i wsparcie ofiar przemocy".
Szanowni Państwo
Dyrektorzy/Kierownicy
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie/Ośrodków Pomocy Społecznej
– wszyscy w województwie
 
 
            Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału
w 2-dniowym cyklu szkoleniowo-warsztatowym:
 
OCHRONA I WSPARCIE OFIAR PRZEMOCY
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu i wspierania ofiar przemocy w rodzinie oraz podejmowania działań na rzecz ochrony pokrzywdzonych przemocą domową. Podczas 16 godzinnego cyklu szkoleniowo-warsztatowego, uczestnicy zostaną wyposażeni w specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:
·        priorytety w pracy z ofiarami przemocy
·        zasady pierwszego kontaktu
·        zasady komunikacji w rozmowie z ofiarą przemocy
·        metody pracy i wsparcia ofiar przemocy
·        ochrona ofiar przemocy – ocena stanu bezpieczeństwa, budowanie planu pomocy 
 
            Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą,
os. Krakowiaków 46, w Krakowie
(mapka w załączeniu), w terminie:
 
25 września i 28 września 2007 godz. 9:30 – 15:30
Koszt uczestnictwa w cyklu szkoleniowo-warsztatowym wynosi 50 zł od osoby.
 
Należność prosimy wpłacać do dnia 21.09.2007 roku na konto ROPS:
Kredyt Bank S. A. II o/Kraków  04 1500 1487 1214 8005 5554 0000
 
Osoby uczestniczące w pełnym wymiarze szkolenia (2 dni)  otrzymają stosowne zaświadczenia.
Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowo-warsztatowym prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres ROPS do dnia 21.09.2007.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl