Załaduj kalendarz
2019-12-02

Od poniedziałku intensywnie o partnerstwie

Członkowie Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie biorą udział w szkoleniu pn."Partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązania problemu przemocy w rodzinie".

Szkolenie składa się z dwóch modułów. W ramach pierwszego modułu teoretycznego pn. Perspektywa partnerskiej realizacji zadań na rzecz rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie zostaną poruszone następujące zagadnienia:
- Identyfikacja i pozyskiwanie potencjalnych partnerów - potrzeby i oczekiwania partnerów, negocjacje w budowaniu partnerstwa.
- Idea, założenia, misja i wizja lokalnej sieci współpracy/partnerstwa lokalnego.
- Budowanie lokalnej sieci współpracy – inicjowanie współpracy, określanie celów i struktury partnerstwa, planowanie działań i oceny rezultatów współpracy.
- Rola inicjatora, organizatora, lidera partnerstwa.
- Co może pomóc a co przeszkodzić w partnerskiej realizacji zadań.

Druga część spotkania zostanie poświęcona pracy warsztatowej dotyczącej budowania partnerstwa w zakresie wspierania rodzin uwikłanych w przemoc, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji oświaty, służby zdrowia oraz wymiaru sprawiedliwości.


Szkolenie realizowane przez ROPS Kraków z udziałem dofinansowania ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl