Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2016-12-21

Odbyły się kolejne spotkania grup w ramach Regionalnej Platformy Współpracy

W dniu 15 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie działających w ramach Regionalnej Platformy Współpracy grupy ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz grupy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie grupy ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zostało poświęcone w szczególności zagadnieniom współpracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Za główny obszar współpracy tych służb uznano działania podejmowane na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, w tym przede wszystkim zapewnienie dziecku prawidłowych kontaktów z rodziną biologiczną. Uczestniczący w spotkaniu asystenci rodziny oraz przedstawiciele Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Małopolski w prowadzonej dyskusji wymieniali się doświadczeniami w zakresie opracowywania planów pracy z rodziną biologiczną oraz planów pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, jak również poruszali kwestie związane z organizacją posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ponadto spotkanie stało się okazją do poznania rozwiązań stosowanych przez małopolskie instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w obszarze organizacji kontaktów dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną, a jako istotną kwestię w tym zakresie wskazano na potrzebę uczestnictwa asystentów rodziny w tych kontaktach, stanowiących źródło wiedzy w kierunku dalszych oddziaływań wspierających.

Podczas spotkania grupy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ośrodków Interwencji Kryzysowej zaprezentowane zostały wnioski z przeprowadzonego monitoringu Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2015.

Uczestnikom spotkania przedstawiono szczegółowo działania podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie omawiając przy tym kolejne obszary i kierunki Programu w ramach których te działania były realizowane. Zebrani podjęli dyskusję m. in. na temat możliwych rozwiązań w zakresie zwiększenia liczby odbiorców podejmowanych działań, ewentualnych mozliwości modyfikacji formuły w jakiej są one obecnie realizowane.

W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały projekty Małopolskich Ramowych Programów: tj. ramowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy i Ramowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjncyh dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Wraz z uczestnikami spotkania omówiono niniejsze projekty Programów, poddając pod dyskusję zaproponowane zapisy.

Ponadto spotkanie członków grupy stało się okazją do rozmowy nt. zapotrzebowania na szkolenia specjalistyczne dedykowane kadrom instytucji realizujących procedurę „Niebieskie Karty” . Przedstawiono także wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń odnoszących się do realizowanych przez ROPS w Krakowie szkoleń i seminariów dedykowanych realizatorom procedury „Niebieskie Karty”.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl