Załaduj kalendarz
2007-05-28

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko "Referent administracyjny"  - nr ref. ROPS/110-2/07 Stanowisko referent administracyjny do dnia 10.06.2007r
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane socjologia, europeistyka;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym IW EQUAL
 • znajomość problematyki społecznej
 • obsługa komputera (Pakiet MsOffice).
Wymagania dodatkowe:
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Obsługa sekretariatu projektu
 • Prowadzenie korespondencji (również w języku angielskim)
 • Współpraca w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań
 • Opracowanie projektów dokumentów
 • Współpraca z Partnerami projektu
 
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń,
 • referencje (na życzenie).
 
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, w terminie do dnia 10.06.2007r.

Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS www.rops.krakow.pl i na stronie Projektu Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia.” www.akademia-equal.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie.
 
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm" Wymagane dokumenty oraz w/w klauzulę proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl