Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium
2009-01-15

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Zastępca Głównego Księgowego" (3 nabór) - nr ref. ROPS/110-2/09

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że została zakończona procedura naboru na ww. stanowisko pracy.
Obie kandydatki nie podtrzymały zainteresowania przedstawioną ofertą pracy. Nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatek.
 
__________
16.02.2009r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Ewa Motyl - Trzebinia
Ewa Piotrowicz-Zyguła - Zabierzów

Informujemy, że do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:
 
Ewa Motyl - Trzebinia
Ewa Piotrowicz-Zyguła - Zabierzów

 

 

_________

15.01.2008r.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko "Zastępca Głównego Księgowego" (3 nabór) - nr ref. ROPS/110-2/09

 

 

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie kryteriów określonych w art. 45 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005r.(Dz.U. 249 poz. 2104)
w tym : wykształcenie zgodne z wymaganiami zawartymi w art. 45 ust. 2 pkt 4 w/w Ustawy
 
 
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zasad funkcjonowania księgowości budżetowej;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej w administracji publicznej;
 • znajomość przepisów podatkowych (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych) oraz przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi;
 • biegła obsługa komputera (Pakiet MS Office);

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie pełnej księgowości Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zgodnie z przyjętym planem kont i obowiązującymi przepisami,
 • dekretacja dokumentów księgowych,
 • księgowanie zbiorcze na kontach syntetycznych oraz szczegółowe na kontach analitycznych,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań według potrzeb i na koniec roku,
 • wykonywanie opracowań, obliczeń i zestawień według potrzeb,
 • współpraca przy sporządzaniu bilansu i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 • współpraca przy sporządzaniu sprawozdań finansowych

 

 

Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
 • referencje na życzenie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 29.01.2009r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm)"
 
Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl