Załaduj kalendarz
2007-03-23

Ogłoszenie o zawarciu umowy

ROPS informuje, że zawarł umowę dot. seminarium poświęconego wypracowaniu założeń programu wojewódzkiego na rzecz starszych mieszkańców Małopolski.
ROPS informuje, że zawarł umowę z Centrum Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „Moliere” sp. z o.o.; 31- 009 Kraków, ul. Szewska 4 na usługę gastronomiczną dla uczestników w/w Seminarium. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki na usługę szkoleniową, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z póz. zm.)
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl