Załaduj kalendarz
2007-03-26

Ogłoszenie o zawarciu umowy

ROPS informuje, że zawarł umowę dot. realizacji szkolenia "Nowe metody pracy z osobami psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie" ROPS informuje, że zawarł umowę z panią Moniką Hohol dot. realizacji szkolenia "Nowe metody pracy z osobami psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie" w ramach realizacji projektu "Reorganizacja dps w oparciu o model duński"
 Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki na usługę szkoleniową, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr164, poz. 1163 z póz. Zm.)
 
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl