Załaduj kalendarz
2007-04-04

Ogłoszenie o zawarciu umowy

ROPS informuje, że zawarł umowę dot. realizacji szkolenia: prowadzenie zajęć dla uczestników grupy wsparcia dla pracowników socjalnych z OPS
ROPS informuje, że zawarł umowę z P. Ewa Doromoniec  – realizacja szkolenia: prowadzenie zajęć dla uczestników grupy wsparcia dla pracowników socjalnych z OPS  Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki na usługę szkoleniową, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr164, poz. 1163 z póz. Zm.)
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl