Załaduj kalendarz
2014-12-09

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie "Praca z dzieckiem z rodziny dotkniętej przemocą".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podejmuje zdania wynikające z art. 6 ust 6 pkt 4 z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W związku z tym zapraszamy do udziału w szkoleniu (organizowanym z udziałem dofinansowania ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego).

Szkolenie pod nazwą "Praca z dzieckiem z rodziny dotkniętej przemocą." odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

Grupa 1

16.12.2014 r.

Miejsce szkolenia:

ARCHEION ul. św. Filipa 23


Grupa 2

17.12.2014 r.

Miejsce szkolenia:

ARCHEION ul. św. Filipa 23


Szkolenie skierowane jest do pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji.

Zajęcia odbędą się w godzinach od 9:00 do 15:00. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl Po przesłaniu karty zgłoszenia, proszę o telefoniczny kontakt na numer 12 422-06-36 w. 21 w celu uzyskania informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl