Załaduj kalendarz
2012-08-28

Plebiscyt Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2012 - przyznaj nagrodę publiczności

Finaliści konkursu rozpoczęli walkę o nagrodę publiczności. Weź udział w głosowaniu. Rozpoczął się plebiscyt Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej Dziennika Polskiego roku 2012. Biorą w nim udział finaliści konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2012.

Można na nich głosować za pośrednictwem kuponów drukowanych w Dzienniku Polskim (dziś oraz w kolejne wtorki, czwartki i soboty aż do 20 września) lub za pośrednictwem sms-ów.
 Szczegóły plebiscytu znajdziecie Państwo TUTAJ

Zwycięzcą plebiscytu zostanie firma, która otrzyma najwięcej głosów. Nagrodą jest prezentacja firmy na łamach Dziennika.
Głosowanie za pomocą sms-ów trwa do 28 września, natomiast kupony należy dostarczyć do redakcji Dziennika (pocztą lub osobiście) najpóźniej do 26 września. Zachęcamy do głosowania oraz rozpowszechniania informacji o konkursie

Plebiscyt organizowany jest w ramach konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2012, który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu systemowego „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl