Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2013-05-13

Podsumowanie konferencji "Ewaluacja programów i przedsięwzięć społecznych - dobre praktyki"

10 maja br. odbyła się konferencja poświęcona dobrym praktykom ewaluacji w obszarze pomocy i integracji społecznej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej.

Konferencję otworzył wicemarszałek Wojciech Kozak, natomiast dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – Wioletta Wilimska witając uczestników, podkreśliła wagę ewaluacji, tym większą, gdy dotyczy ona przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli środowiska akademickiego. Dr Dobroniega Trawkowska przybliżyła zagadnienie dobrych praktyk w pomocy społecznej, a także przedstawiła różne definicje trafności działań w tym obszarze. O szczególnym charakterze i przydatności ewaluacji pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem opowiedział dr hab. Ryszard Szarfenberg.

 W drugiej części konferencji głos zabrali praktycy, którzy zaprezentowali sposoby i efekty prowadzenia ewaluacji we własnych organizacjach i instytucjach. Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać specyfikę badań ewaluacyjnych Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, które przedstawiła dr Małgorzata Różycka z Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pan Maciej Kochanowicz opowiedział o wymiernych wynikach ewaluacji Programu Rozwoju Bibliotek, zachęcając jednocześnie do zawiązywania partnerstw między instytucjami pomocy i integracji społecznej a bibliotekami. O wynikach ewaluacji projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” i doskonaleniu warsztatu badawczego zespołu opowiedziała natomiast p. Magdalena Bajorek-Wrona z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach. Uczestnicy konferencji mieli także okazję poznać ewaluację z perspektywy wykonawcy; p. Anna Chrościcka przedstawiła szereg praktycznych wskazówek i zagadnień, które warto mieć na uwadze, zlecając przeprowadzenie ewaluacji podmiotowi zewnętrznemu.

Mamy nadzieję, że konferencja była dla uczestników okazją do pogłębienia wiedzy na temat ewaluacji w obszarze pomocy i integracji społecznej, a przedstawione dobre praktyki staną się inspiracją do podjęcia własnych działań w tym zakresie. Dziękujemy za udział i zachęcamy do pobrania materiałów konferencyjnych ze strony internetowej Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej.


Drukuj
Konferencja "Ewaluacja programów i przedsięwzięć społecznych – dobre praktyki"
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl