Załaduj kalendarz
0000-00-00

Podsumowanie realizacji współpracy Małopolska-Fionia (Dania) – seminarium wojewódzkie 12 maja 2005r

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej na seminarium, podsumowujące współpracę Małopolska-Fionia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz domów pomocy społecznej na seminarium, podsumowujące współpracę Małopolska-Fionia, której celem była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez rozwój kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej, zatrudnionych w trzech (wytypowanych przez władze powiatu) placówkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Przez ponad 5 lat pracownicy DPS w Więckowicach, DPS w Białce Tatrzańskiej oraz DPS w Płazie reorganizowali swoje jednostki w oparciu o model duński, dzięki czemu między innymi:
- opracowano przejrzystą strukturę organizacyjną domów pomocy społecznej
- zwiększono ilość osób bezpośrednio pracujących z mieszkańcami dps poprzez zmiany organizacyjne wewnątrz placówki;
- wypracowano metodę tworzenia planów indywidualnej opieki nad mieszkańcami;
- zwiększono wpływ mieszkańców na własne życie

Seminarium odbędzie się 12 maja 2005r. w godzinach od 10.00 do 14.30 w Krakowie w siedzibie Nordic House, ul. Św. Anny 5.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium.
- telefonicznie pod numer (012) 422-06-36, 430-29-73
- e-mail: niepełnosprawnosc @rops.krakow.pl lub biuro @rops.krakow.pl
- listownie na adres ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1
do dnia 10 maja 2005r.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc – o udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl