Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium
2009-02-06

Podsumowanie wojewódzkiej kampanii na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci

W grudniu 2008r., dzięki dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, została przeprowadzona wojewódzka kampania na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Działania w ramach kampanii były możliwe poprzez podjęcie współpracy z powiatami i gminami na terenie województwa, reprezentowanymi przez lokalnych koordynatorów kampanii. Oto podsumowanie podjętych inicjatyw:

 

 W Powiecie Olkuskim, w ramach zainicjowanych wcześniej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie działań mających na celu usprawnienie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, odbyły się dwa cykle szkoleniowe: (1). 40 godzinny cykl szkoleniowo warsztatowy Warsztat umiejętności wychowawczych – Szkoła wychowawców dla pracowników OPS z gmin Powiatu Olkuskiego, pracowników systemu edukacji (przedszkola, szkoły, poradnia psychologiczno – pedagogiczna), pracowników placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz PCPR, łącznie 16 osób; (2). dwie grupy szkoleniowe, każda 15 godzin dydaktycznych: Dziecko krzywdzone – rozpoznawanie i interwencja kryzysowa, budowanie lokalnego systemu pomocy dziecku krzywdzonemu. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy OPS z gmin Powiatu Olkuskiego, pracownicy systemu edukacji, pracownicy placówki opiekuńczo – wychowawczej, pracownik sądownictwa, pracownicy PCPR. Łącznie 31 osób w pierwszej i 16 w drugiej grupie szkoleniowej.

 

 W Powiecie Suskim, przygotowano 3 moduły szkoleń: (1). Szkolenie dla kadry pomocy społecznej w zakresie procedury „Niebieskiej Karty w pomocy społecznej”, w szkoleniu wzięło udział 10 osób – pracowników OPS z terenu Powiatu Suskiego; (2). Szkolenie dla przedstawicieli Policji w zakresie procedury Niebieskiej Karty oraz nabywania umiejętności rozmowy z ofiarą przemocy podczas interwencji, w szkoleniu wzięło udział 15 osób w I dniu i 17 osób w II dniu – byli to policjanci z terenu Powiatu Suskiego; (3). Szkolenie dla przedstawicieli wszystkich instytucji pomocowych działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, mające na celu wzajemną wymianę doświadczeń i uzyskanie informacji o możliwościach pomocowych poszczególnych instytucji, w szkoleniu uczestniczyło 7 osób – pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, kuratorów i policji.

 

 W Powiecie Chrzanowskim odbyło się szkolenie nt. Syndromu dziecka krzywdzonego dla pracowników pierwszego kontaktu z terenu Powiatu Chrzanowskiego, w szkoleniu wzięło udział 27 osób (pracowników OPS, policji, sądu, służby zdrowia, systemu edukacji z terenu Powiatu Chrzanowskiego).

 

 Na terenie miasta na prawach powiatu Nowy Sącz, został przeprowadzony 2-dniowy warsztat dla członków tworzącego się Zespołu Interdyscyplinarnego. Szkolenie było kontynuacją inicjatywy podjętej przez ROPS w Krakowie we współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Nowym Sączu zorganizowania spotkania zapoznającego z tematyką Działania Zintegrowanego, budowania i pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, pracy metodami konferencyjnymi z rodziną zagrożoną krzywdzeniem dziecka oraz zastosowania mediacji. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób z MOPS, OAO i SOIK w Nowym Sączu.

 

 Na terenie Powiatu Proszowickiego zrealizowano cykl szkoleniowo – warsztatowy dla Zespołu Interdyscyplinarnego wyłonionego jeszcze w październiku 2008r.. Zespół został powołany do pracy z rodzinami, w których występuje zagrożenie krzywdzeniem dziecka. Odbyły się następujące spotkania: (1). szkolenie w zakresie reguł pracy zespołowej, diagnostyki problemów rodziny i pracy konkretną metodą – Konferencji Ochrony Dziecka (warsztaty), w I dniu uczestniczyło 12 osób, w II dniu – 6 (pracownicy OPS, systemu edukacji, służby zdrowia i ngo z terenu Powiatu Proszowickiego), (2). Warsztaty w zakresie praktycznej pracy metodą Konferencja Ochrony Dziecka (spotkanie z rodziną), w spotkaniu wzięło udział 9 osób oraz 3 osobowa rodzina, (3). kolejne spotkanie z rodziną – wzięło w nim udział 9 osób oraz 4 osobowa rodzina; (4). 2 dniowe warsztaty doskonalące pracę metodą, w obu spotkaniach uczestniczyło po 9 osób.

 

 Na terenie miasta na prawach powiatu Tarnowa realizowano projekt pt. „Krzywdzone dziecko –więcej wiedzieć – więcej umieć – skuteczniej pomagać”, w ramach którego przeprowadzone zostało specjalistyczne szkolenie dla pracowników pierwszego kontaktu, reprezentujących instytucje działające w obszarze pomocy dzieciom. Odbyły się 3 dwudniowe szkolenia dla 3 grup uczestników, łącznie w szkoleniach wzięło udział 60 osób (pracowników MOPS, OAO, placówek opiekuńczych, ośrodka interwencji, poradni profilaktyczno - terapeutycznej w Tarnowie, oraz pedagogów z tarnowskich szkół, pracowników służby zdrowia, policjantów).

 

 W gminie miejskiej Oświęcim odbyły się: (1). Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, którego działalność zainicjowało m.in. spotkanie zorganizowane przez ROPS w Krakowie przy współpracy z MOPS w Oświęcimiu jeszcze w sierpniu 2008r. uczestniczyło w nim 38 osób (pracowników MOPS, straży miejskiej, policji, systemu edukacji, ngo, PCPR), (2). Spotkanie – konferencja inaugurująca lokalną kampanię społeczną pt. Chcemy by były szczęśliwe – system opieki nad dzieckiem i rodziną w służbie dziecku krzywdzonemu, uczestniczyło w nim 61 osób.

 

Wojewódzka Konferencja pn. System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w służbie dziecku krzywdzonemu, adresowana do przedstawicieli szeroko rozumianego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, pracowników pomocy społecznej, sędziów i służby kuratorskiej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, organizacji pozarządowych z terenu Województwa Małopolskiego, zgromadziła łącznie 98 osób. Konferencja odbyła się w Bochni w dniach 16-17 grudnia 2008r.. Została zorganizowana przez ROPS w Krakowie pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałka Województwa Małopolskiego

 

Ponadto, na terenie województwa dystrybuowano materiały przekazane prze Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj. plakaty, ulotki i broszury pt. Kocham. Reaguję.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl