Załaduj kalendarz
2018-04-17

Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym.

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ogłasza rekrutację na Podyplomowe Studia.

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pracy Socjalnej UP JP II, ogłasza rekrutację na Podyplomowe Studia, które adresowane są do:

• pracowników socjalnych oraz specjalistów pracy socjalnej

• psychologów i terapeutów

• pielęgniarek

• wychowawców i opiekunów

• pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych

• asystentów rodziny

• pracowników służb społecznych

• pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. pogotowia opiekuńczego, domów dziecka)

• koordynatorów programów i projektów socjalnych i społecznych, szczególnie z zakresu wsparcia osób starszych,

integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałania marginalizacji społecznej, przeciwdziałania przemocy, aktywności lokalnej i in.

• pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych, pragnących pracować

w charakterze osoby pomagającej osobie starszej i rodzinie,

• członków rodzin.

Ulotka informacyjna 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl