Załaduj kalendarz
2013-09-02

PODYPLOMOWE STUDIA W WARSZAWIE: ORGANIZOWANIE PRACY Z SENIORAMI

INSTYTUT STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WE WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWEM INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę”, ZAPRASZA NA ROCZNE PODYPLOMOWE STUDIA: ORGANIZOWANIE PRACY Z SENIORAMI

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wspierania zasobów seniorów w środowisku rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym.

Program Studiów łączy interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną dotyczącą starzenia się i starości m.in. z obszaru socjologii, psychologii, kultury i polityki społecznej z prezentacją praktycznych doświadczeń i dobrych praktyk pracy z seniorami w Polsce i zagranicą.

Studia odpowiadają na nowe wyzwania rynku pracy związane ze starzeniem się społeczeństwa i rosnące zapotrzebowanie na pracowników przygotowanych do pracy z seniorami i korzystających z narzędzi zarządzania wiekiem. Wzrost populacji osób starszych prowadzić będzie do rozwoju specjalistycznych usług i produktów adresowanych do osób starszych – m.in. w obszarze edukacji, kultury, technologii, turystyki, usług medycznych, pomocy społecznej i in. Proces ten sprzyjać będzie także rozwojowi srebrnej gospodarki (silver economy) i tym samym kreowaniu nowych miejsc pracy.

ZGŁOSZENIA  DO 15 WRZEŚNIA 2013 (DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ)

WIĘCEJ INFORMACJI:

TEL. 22 826 61 75; 22 55 20 176
E-MAIL: SENIORZY@ISNS.UW.EDU.PL

www.isns.uw.edu.pl


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl