Załaduj kalendarz
2006-07-14

Polsko-Bułgarskie porozumienie w sprawie zabezpieczenia społecznego

Podpisane 7.07. br. Porozumienie jest aktem wykonawczy do Umowy o zabezpieczeniu społecznym.
Porozumienie ma charakter wykonawczy i dotyczy wewnętrznych procedur stosowanych przez obie Strony w przypadku dochodzenia przez świadczeniobiorców realizacji praw wynikających z Umowy. Wskazuje ono między innymi instytucje, do których należy kierować wnioski w sprawie uzyskania prawa do poszczególnych świadczeń.
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl