Załaduj kalendarz
2010-06-10

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie koordynuje działania pomocowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, dotyczące realizacji programu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie umożliwienia dwutygodniowego odpoczynku osobom  z terenów najbardziej dotkniętych powodzią.

W sobotę 12 czerwca 2010r., o godzinie 6.14 pociągiem Inter City, z Dworca Głównego w Krakowie odjedzie grupa 72 osób do ośrodka wczasów rodzinnych w Juracie. Podróż potrwa ok. 9 godzin, planowy przyjazd do Gdyni - godz. 15.01. W Gdyni na powodzian będą czekały autokary, które zawiozą grupę bezpośrednio do ośrodka.

W wypoczynku wezmą udział 72 osoby, w tym 50 dzieci z 17 opiekunami.
Przedział wiekowy dzieci:
do 3 roku życia – 9 dzieci,
od 3 do 7 lat – 17 dzieci , w tym 6 dzieci w wieku dokładnie 3 lata, 
powyżej 7 lat – 24.

Są to osoby z  powiatów: brzeskiego - gmina Szczurowa, tarnowskiego- gmina Tuchów, oświęcimskiego – gmina Brzeszcze.

Uczestnikom zapewniony zostanie całodobowy pobyt w ośrodku rządowym w Juracie.

Samorząd Województwa Małopolskiego  zabezpiecza fachową opiekę medyczną – lekarza pediatry i pielęgniarki  oraz wsparcie psychologa.
Na miejscu grupa będzie również objęta profesjonalnym wsparciem pedagogicznym przez nauczycieli wychowania  przedszkolnego, w postaci organizowania  zajęć rekreacyjno- edukacyjnych.

Kolejny turnus zaplanowany jest na 28 czerwca 2010r.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM oraz  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie dziękują za dotychczasową współpracę Starostom, Wójtom, Burmistrzom oraz pracownikom ośrodków pomocy społecznej z poszkodowanych terenów. 
 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl