Załaduj kalendarz
2020-05-25

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR

W dniu 21 maja 2020 r. w formule on-line odbyło się posiedzenie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego. W spotkaniu uczestniczył Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Dyrektorzy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie małopolskim, Dyrektorzy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej z miast na prawach powiatów - członkowie Konwentu, dyrektorzy domów pomocy społecznej, a także zaproszeni goście.

Wydarzeniu przewodniczyła Pani Romana Gajdek, Dyrektor PCPR w Gorlicach - Przewodnicząca Konwentu.

Posiedzenie poświęcone było działaniom podejmowanym w Województwie Małopolskim w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny”, w szczególności założeniom Projektu „Bezpieczny Dom”, którego uruchomienie planowane jest na przełomie maja/czerwca 2020r.

„Bezpieczny Dom” jest odpowiedzią na potrzeby publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej z Małopolski, w związku z epidemią COVID-19 oraz wiążącymi się z nią zagrożeniami. Realizacja przedsięwzięcia, zapewni poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, instytucji pieczy zastępczej czy zakładów opieki długoterminowej w Małopolsce.

W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z warunkami udziału w projekcie oraz o założeniach pozostałych działań planowanych w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny”. Spotkanie było także okazją do dyskusji na temat aktualnej sytuacji epidemicznej i zagrożeń jakie uczestnicy identyfikują lokalnie w swoich powiatach.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl