Załaduj kalendarz
2017-03-29

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

W dniu 28.03.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, przy ul. Dembowskiego 2 odbyło się posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego działającego w ramach Regionalnej Platformy Współpracy.

Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego otworzył Starosta Wielicki – Pan Jacek Juszkiewicz, następnie głos zabrała Pani Ryszarda Zakrzewska – Zachwieja – Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów PCPR, która przywitała zebranych gości i przedstawiła temat spotkania oraz Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.


Gościem Konwentu Dyrektorów PCPR była Pani Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pracownicy Pani Bogusława Słońska i Pani Joanna Kołdras. Posiedzenie zostało w całości poświęcone omówieniu zagadnień związanych z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków zmian w zakresie zadań realizowanych przez powiat ze środków Funduszu.


W pierwszej części spotkania przedstawiono działania promocyjno – informacyjne Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowane i planowane na 2017 r., obejmujące m.in. nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, organizację konferencji oraz obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych. Kolejne wystąpienie poświęcone zostało programom realizowanym przez Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a są to: pilotażowy program „ABSOLWENT”, program „STABILNE ZATRUDNIENIE - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”. Szczegóły dotyczące ww. projektów dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja na temat planowanych zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Drukuj
    Mapa dojazdu
    Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

    30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
    tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
    e-mail: biuro@rops.krakow.pl